adaptační kurz - prima 2012

Od 4. do 7. září se pro primu konal adaptační kurz v penzionu Hamštejn v Českém ráji. Účelem kurzu bylo navázání vztahů ve třídě. Program vytvořili spolu s pedagogy současní i bývalí studenti gymnázia.