O víkendu 29. a 30. března se uskutečnil kurz, na kterém měli stávající i bývalí žáci předmětu sportovní lezení možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak vypadá výstup po zajištěné horské cestě (tzv. ferátě) i lezení na přírodních skalách.

Dle programu se tedy v sobotu ráno sešlo 14 statečných lezců a lezkyň (které byly v početní převaze) na Černém Mostu, odkud jsme vyrazily do Semil. Zde na nás čekala feráta Vodní brána, kde mohl každý otestovat svou odvahu, sílu svých paží a případně i svěračů. Oblast nabízí dvě výstupové trasy, které každý člen kurzu minimálně jednou absolvoval, někteří i vícekrát v obou směrech. Poté následovala ochutnávka skalního lezení na místních břidlicích. Počasí nám po celý den přálo a tak jediné co se nevydařilo, bylo plánované přelanění Jizery. Snad vyjde příští rok. Odpoledne jsme se přesunuli po Riegrově stezce do Spálova, kde byla možnost se v místní restauraci občerstvit a den jsme zakončili v tábořišti Paraplíčko u ohně se zpěvem za doprovodu kytary.

V neděli ráno po snídani na nás čekala další zkušenost se skalním lezením. Tentokrát v oblasti Kozinec, na okraji Železného Brodu. Zde měl každý možnost vyzkoušet čtyři různě obtížné lezecké cesty. Většina studentů se nezalekla ani 30 metrů dlouhé Údolní cesty na zdejší skalní věž Botu. Odpoledne bylo vyhrazeno cestě vlakem zpět do Prahy, kterou mnozí využily ke spánku a doplnění ztracených sil. Počasí bylo opět celý den výborné, nikdo se nezranil a tak lze považovat celý kurz za velmi zdařilý.