I v letošním roce se na přelomu července a srpna konal tábor na Slezské Hartě. Zúčastnilo se ho 50 současných i bývalých studentů. Organizátoři děkují za finanční pomoc Sdružení rodičů při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2, panu Ing. Vítovi Kurfürstovi a panu Ing. Jiřímu Walderovi.