Informace pro maturanty

Dokumenty k maturitě

Podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21 [pdf]

Status studenta

Termíny maturit

 • Termíny maturitních zkoušek 2019/2020
 • Nástupy studentů k ústní maturitní zkoušce 2019/2020 4.B, 8.V

  Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2019/2020 [pdf], sdělení [pdf]

  Kritéria hodnocení [pdf], přílohy kriterií hodnocení [pdf]

  Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka [pdf]

  Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka [pdf]

  Písemná zkouška z matematiky - profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 [doc]

  Seznam literárních děl pro maturitní zkoušky 2020/2021

  Seznam četby 2020/2021

  Katalogy požadavků 2020/2021


  Témata k profilové části maturitní zkoušky 2020/2021

  Fyzika [doc]

  Chemie [doc]

  Německý jazyk [doc]

  Základy společenských věd [doc]

  Anglický jazyk [doc]

  Španělský jazyk [doc]

  Francouzský jazyk [doc]

  Zeměpis [doc]

  Dějepis [doc]

  Biologie [doc]

  Programování [doc]

  Témata školních zkušebních úloh ústní zkoušky společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk

  Anglický jazyk [doc]

  Německý jazyk [doc]

  Francouzský jazyk [doc]

  Španělský jazyk [doc]

  Hodnocení předmětů profilové zkoušky [doc]

  Písemná zkouška z matematiky - profilová část maturitní zkoušky 2019/2020

  Okruhy maturitní zkoušky z matematiky [doc]

  Písemná maturitní zkouška z matematiky 2012/2013 [pdf]