Informace pro maturanty

Dokumenty k maturitě

Status studenta

Termíny maturit

  • Termíny maturitních zkoušek 2018/2019
  • Nástupy studentů k ústní maturitní zkoušce 2017/2018 4.B, 8.V
  • Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2017/2018 [pdf], podrobné schéma [pdf], sdělení [pdf]
  • Písemná zkouška z matematiky - profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 [doc]
  • Programování - maturitní práce [doc]

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušky 2018/2019

Seznam četby 2018/2019

Katalogy požadavků 2018/2019


Témata k profilové části maturitní zkoušky 2018/2019

Fyzika [doc]

Česká a světová literatura [doc]

Chemie [doc]

Německý jazyk [doc]

Základy společenských věd [doc]

Anglický jazyk [doc]

Španělský jazyk [doc]

Francouzský jazyk [doc]

Zeměpis [doc]

Dějepis [doc]

Biologie [doc]

Témata školních zkušebních úloh ústní zkoušky společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk

Anglický jazyk [doc]

Německý jazyk [doc]

Francouzský jazyk [doc]

Španělský jazyk [doc]

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Témata maturitní práce z programování [doc]

Zadání maturitní práce z programování - bude upřesněno do konce prosince

Písemná zkouška z matematiky - profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Matematika [doc]

Písemná maturitní zkouška z matematiky 2012/2013 [pdf]