Informace pro maturanty

Dokumenty k maturitě

Maturitní zkoušky 2020/2021

Nástupy studentů k ústní maturitní zkoušce 2020/2021 4.B, 8.V

Status studenta [docx]

Termíny maturitních zkoušek 2020/2021 [pdf]

Podmínky konání maturitních zkoušek 2020/2021 [pdf]

Složení maturitních komisí [pdf]

Kritéria hodnocení profilové části zkoušky [pdf]

Nabídka maturitních předmětů profilové části MZ [pdf]

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka [pdf]

Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka [pdf]

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušky 2020/2021

Seznam četby 2020/2021

Katalogy požadavků 2020/2021


Témata k profilové části maturitní zkoušky 2020/2021

Fyzika [doc]

Chemie [doc]

Německý jazyk [doc]

Základy společenských věd [doc]

Anglický jazyk [doc]

Španělský jazyk [doc]

Francouzský jazyk [doc]

Zeměpis [doc]

Dějepis [doc]

Biologie [doc]

Programování [doc]

Hodnocení předmětů profilové zkoušky [doc]

Maturitní zkoušky 2019/2020

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2019/2020 [pdf], sdělení [pdf]

Písemná zkouška z matematiky - profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 [doc]

Písemná zkouška z matematiky - profilová část maturitní zkoušky 2019/2020

Okruhy maturitní zkoušky z matematiky [doc]

Písemná maturitní zkouška z matematiky 2012/2013 [pdf]