Zájezd za technickými skvosty Německa

(MFF UK - Hamburg - Hannover - Gifhorn - Wolfsburg - Postupim – Berlín - Špitálská)

 

Berlin v noci

 

Termín: 27. 10. – 1. 11. 2009

Zájezd tematicky ( a „ideově“) navazoval na úspěšný výlet do CERNu na podzim 2007, za který obdržela škola prestižní cenu JČMF; pro připomenutí se můžete podívat do starších reportů. Cílem byla tentokrát především laboratoř DESY v Hamburku. Cestou zpět jsme pochopitelně navštívili celou řadu zajímavých míst (pochopitelně nejen obecně kulturně, ale především technicky).

Doufáme, že to není poslední zájezd tohoto typu v historii školy. Určitě bychom rádi zopakovali CERNský zájezd, časem si určitě zajedeme zpět do DESY, to ale neznamená, že se nemůžeme podívat za technickými lákadly jiných zemí Evropy (nebo nejen Evropy?). Inu, uvidíme. A pokud bude náš zájezd inspirací pro nějaké další nadšence, bude to pro nás potěšení. Ale aby to pro nás mohlo býti potěšením, dejte nám vědět, jak se zájezd vyvedl Vám a co bylo vylepšením …

 

HERA

 

______________________________________________________

 

Berlin

 

Zájezd probíhal o podzimních prázdninách roku 2009. Idea o jeho pořádání vznikla ale již koncem roku 2007, kdy jsme se vydali do Mekky jaderného výzkumu, do laboratoře CERN. Nábor na zájezd probíhal zejména v první půli prázdnin a účastnili se ho jak současní, tak bývalí studenti našeho gymnázia, přizváni byli však i fyzikální nadšenci z jiných škol (informace o zájezdu byly šířeny elektronicky; upoutávka byla vyvěšena na školním webu, webu Talentu, cestovala sociální sítí Facebook, emaily …). Akce se mohli tedy zúčastnit všichni zájemci o technické zajímavosti a krásy, kteří promptně zareagovali a hlavně poslali zálohu (to je vždy ta nejjistější přihláška :-)).

Vrcholem zájezdu, kterým vlastně náš pobyt v Německu začínal, byla návštěva DESY - Německého elektronového synchrotronu (Deutsche Elektronen Synchrotron).

Ale abychom začali pěkně od začátku…

Den první - MFF UK

CERN Sešli jsme se na MFF UK, V Holešovičkách 2, kde na nás netrpělivě čekal p. prof. Gottwald v jedné z poslucháren. Měl pro nás (krom řady organizačních a ne vždy zcela populárních věcí) připravenu spoustu překvapení. Nebylo divu, autobus pro nás přijel těsně před půlnocí, a tak bylo třeba společně prožít na akademické půdě více jak šest hodin. Vypadá to, jako opravdu dlouhá doba, ale nakonec se ukázalo, že je to málo a řadu připravených věcí jsme nestihli. Začátek byl ale veden ve slavnostním stylu. Po přivítání p. prof. Gottwaldem, nás navštívil znalec a popularizátor těch nejmenších částeček hmoty na jedné straně a snad těch největších technických zařízení, které slouží k jejich detekci, na straně druhé, RNDr. Jiří Dolejší. Samozřejmě nepřišel s prázdnou, ale přinesl intelektuální dárky pro všechny účastníky, každý si pak mohl s sebou odnést jakýsi „živočichopis“ elementárních částic, ti šťastnější z nás ještě ulovili netenkou brožuru o DESY.

CERN Po té následovala přednáška o elementárních částicích a hlavně o práci v DESY asi té nejpovolanější ženy v ČR RNDr.Alice Valkárové, předsedkyně České fyzikální společnosti. Velice fundovaně, ale „stravitelně“ i pro laiky a hlavně zajímavě a poutavě nám vyprávěla o nejmenších stavebních kamenech hmoty, o jejich detekci a o historii a současnosti DESY a zejména její práci na projektu HERA, o tom, jak se vyvíjel výzkum v DASY a spolupráce s českými vědci.

CERN Po krátké „refreši“ jsme se vrhli do další přednášky. Protože jsme původně měli v plánu cestou z Wolfsburgu do Postupimi navštívit i Magdeburg, město s překrásnou katedrálou a velice slavným rodákem a jeho významným představitelem Otto von Guericke, pan prof. Gottwald si o tomto místním velikánu světového významu připravil "krátkou" presentaci. Protože se Otto von Guericke zabýval mimo jiné elektrostatikou a zkoumáním vakua a atmosférického tlaku, předvedli jsme si řadu zajímavých pokusů z těchto oblastí včetně slavného pokusu s magdeburskými polokoulemi, třebaže o poznání menších rozměrů než předvedl na náměstí v Magdeburgu jeho starosta. Jsme přesvědčeni, že naše pokusy by šoumena jeho ražení jistě potěšily. Díky Vám, pane Guericke, za Vaše slavné polokoule...

A pak jen trochu poklidit posluchárnu (vytřít podlahu po jednom pokusu) a je čas vyrazit za hranice naší matičky vlasti vstříc novým zítřkům, vzhůru do Hamburku…

 

Berlin

 

... Toužíte-li po dalším pokračování vyprávění o naší pouti po Německu, nezoufejte, ale pilně sledujte tyto stránky.... A pokud fakt nevydržíte, můžete se podívat na předběžný program. Fakt ale je, že realita byla v mnohém jiná, lepší... :-). Dodáme i typy na to, jak by bylo lepší naši pouť poupravit a vyšperkovat. A pokud máte nějaké inspirační návrhy, pošlete je na adresu školy, jako předmět uveďte třeba DESY....

 

Některé zajímavé odkazy

Některé články o DESY