Technické vybavení

Materiální a technické vybavení: 9 multimediálních učeben, 2 počítačové učebny, připojení k Internetu 60 Mbps, Wi-Fi, knihovna, laboratoře přírodovědných předmětů (chemie, biologie), tělocvična s umělou lezeckou stěnou, hřiště s umělým povrchem, posilovna, atletické hřiště pronajaté od Sokola Vysočany. Rozšíření areálu školní jídelny a nové technologické vybavení zkvalitnilo stravování studentů (výběr ze dvou jídel).

Školní akce

Pro žáky 1. ročníku osmiletého a čtyřletého studia škola pořádá adaptační kurzy, které by měly studentům usnadnit vstup do nové třídy a středoškolského života.

Co se týče sportovní činnosti, škola pořádá lyžařský výcvikový kurz (pro tercii, sextu a 2. ročník čtyřletého studia) a sportovně turistický kurz (pro septimu a 3.ročník čtyřletého studia), dále se škola účastní mnoha sportovních soutěží a turnajů v Praze. V posledních letech se také uskutečnil lyžařský zájezd do Alp, Dolomit (letos jsou v plánu opět Alpy). Dále se každý rok vyráží na vodácké kurzy po Čechách (Vltava), ale i do zahraničí (Hron).

Škola rovněž pořádá poznávací zájezdy po Evropě. Uskutečnily se např. zájezdy do Španělska, Británie, Chorvatska, Řecka či Švédska.

Studenti se účastní pražských soutěží (zeměpis, fyzika, český jazyk...) a vzdělávacích akcí.