Díky malému počtu tříd budete
jako studenti neustále v kontaktu
se svými profesory!

Gymnázium nabízí 8-leté a 4-leté denní studium. Jeho hlavním cílem je připravit studenty k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ je tradičně velmi vysoká. Ve školním roce 2018/2019 otevřeme 1 třídu 8letého a 1 třídu 4letého studia.

Dny otevřených dveří se budou konat 5. 12. 2017
a 10. 1. 2018 vždy od 17:00 hod.

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1.3. 2018.
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Termíny přijímacích zkoušek

    Harmonogram přijímacích zkoušek bude upřesněn.

Kritéria přijímacího řízení: čtyřleté, osmileté studium