Díky malému počtu tříd budete
jako studenti neustále v kontaktu
se svými profesory!

Gymnázium nabízí 8-leté a 4-leté denní studium. Jeho hlavním cílem je připravit studenty k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ je tradičně velmi vysoká. Ve školním roce 2021/2022 otevřeme 1 třídu 8letého a 1 třídu 4letého studia.

Informace k přijímacímu řízení

Dny otevřených dveří zatím neplánujeme, ale můžete se podívat, jak to vypadá na naší škole.

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1.3. 2021.
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Termíny přijímacích zkoušek

Počet podaných přihlášek:

  čtyřleté studium - 86
   osmileté studium - 206

    Harmonogram přijímacích zkoušek bude upřesněn.

   Kritéria přijímacího řízení: čtyřleté, osmileté studium

   Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami [pdf]