Díky malému počtu tříd budete
jako studenti neustále v kontaktu
se svými profesory!

Gymnázium nabízí 8-leté a 4-leté denní studium. Jeho hlavním cílem je připravit studenty k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ je tradičně velmi vysoká. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme 1 třídu 8letého a 1 třídu 4letého studia.

Dny otevřených dveří se budou konat 6.12. 2016
a 11.1. 2017 vždy od 17:00 hod.

Přihlášky ke studiu přijímáme do 1.3. 2017.

Termíny přijímacích zkoušek:

  • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2017
  • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 18. dubna 2017
  • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 19. dubna 2017
  • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 20. dubna 2017

    Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy nejpozději 3. května 2017

Kritéria přijímacího řízení: čtyřleté, osmileté studium