Od 1.2.2018 do 31.1.2020 je Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 realizátorem projektu "Podpora vzdělávání na GŠ“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008060, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků a práci školní psycholožky. Celková výše podpory činí 942 744 Kč.