Projekt ŠABLONY II GŠ je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016850 je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání žáků a podporu extrakurikulárních aktivit.