Počet žáků: 371
počet tříd: 12
počet profesorů: 32