Zde budou v nejbližších dnech uveřejněny návrhy studentů, které byly úspěšně prosazeny u vedení studentskou radou