Zde se bude v nejbližší době nalézat možnost dát studentské radě anonymně návrh na řešení problému