Předsedou studentské rady byl na první schůzi zvolen Karel Kolář, jeho zástupcem Jiří Culka, jako zapisovatel a správce webu byl vybrán Vojtěch Miškovský.

Zde je uveden seznam zástupců jednotlivých tříd pro školní rok 2008/09 a jejich náhradníků:

1.B Michaela Čermáková (Jakub Štefek)

2.B Jiří Culka (Zuzana Rýdlová)

3.B Martin Fialka (Tomáš Krůl)

4.B neúčastní se

1.V Martin Šilhavý (Věra Hujerová)

2.V Metoděj Novotný (Alexandra Reynaudová)

3.V Marek Daniel (Marek Maslowski)

4.V Zbyněk Máca (Jaroslav Novák)

5.V Markéta Kafková (Bronislav Čížek)

6.V Michal Novák (Sarah Schwottová)

7.V Vojtěch Miškovský (Tomáš Novák)

8.V Tomáš Řehořek (Karel Kolář)

Dále jsou členy studentské rady její zakládající členové:

Tomáš Novák

Marie Kalvová

Karel Kolář

Markéta Kafková